Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

‘Internationaal recht en zijn instituties hebben bijgedragen aan een grote mate van ongelijkheid binnen en tussen landen.’ Dat is het uitgangspunt van de oratie van Ingo Venzke op 16 mei 2019. Hij pleit voor een breuk met het huidige beleid dat zich richt op de gevolgen van ongelijkheid in plaats van op de oorzaken. 

Venzke, Ingo, FdR, hoogleraar International Law and Social Justice

De grote mate van ongelijkheid binnen en tussen staten en over landsgrenzen heen is voor een belangrijk deel het resultaat van hoe de wereldeconomie juridisch in elkaar steekt. In zijn oratie International Law and the Spectre of Inequality, verduidelijkt Ingo Venzke, hoogleraar International Law and Social Justice,de rol die internationaal recht hierin heeft gespeeld. 

Breken

Hoe kan het tij keren? Ingo Venzke stelt voor om te breken met beleid dat vastzit in het heden. Zowel op nationaal als internationaal niveau is, herhaaldelijk, beleid gecreëerd dat gericht is op de gevolgen in plaats van op de oorzaken van ongelijkheid. 

In de Sustainable Development Goals (SDG's) bijvoorbeeld, ligt de de nadruk op armoede in plaats van privilege en op basisbehoeften in plaats van sociale rechtvaardigheid. Wanneer SDG’s het wel hebben over ongelijkheid, blijven ze vasthouden aan de huidige stand van het recht - het recht dat de economie zo heeft gestructureerd dat in eerste instantie de haves worden bevoordeeld ten opzichte van de have-nots

Verleden

Door te wijzen op mogelijkheden uit het verleden laat Venzke zien dat het ook anders had kunnen zijn. Om de grote ongelijkheid aan te pakken, is het noodzakelijk om terug te keren naar het verleden en te kijken naar de productieve tegenstrijdigheden die bestaan in de internationale rechtsorde. 

Ten eerste is er de eeuwige tegenstelling tussen autonomie en afhankelijkheid, tussen formele rechten en materiële voorwaarden, tussen negatieve en sociale vrijheden. Tegenstrijdigheden bieden inderdaad hoop, en bieden mogelijkheden voor een emancipatoire politiek die een grotere vrijheid nastreeft.Zij geven reden om aan te nemen dat de toekomst, achteraf gezien, open zal zijn geweest.In plaats van het spook van ongelijkheid in het internationaal recht uit angst te negeren, zullen we moeten leren ermee samen te werken, aldus Venzke.

Oratie

Dhr. prof. dr. I. Venzke, hoogleraar International Law and Social Justice: International Law and the Spectre of Inequality.

16 mei 2019 | 16.00 uur | Aula Lutherse Kerk