Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Amsterdam Law Practice

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Amsterdam Law Practice is een uniek ervaringsonderwijsprogramma voor alle masterstudenten. Een eigentijdse manier van leren, waarbij reflectie op eigen ervaringen en het ontwikkelen van een professionele identiteit centraal staan. Als student pas je je academische kennis van het recht en de geleerde vaardigheden toe door diverse juridische rollen aan te nemen, in de praktijk of in nagebootste situaties. De vakken slaan daarmee een brug naar de samenleving en het toekomstige werkveld. De Amsterdam Law Practice is genomineerd voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022.

Onderliggende onderwijsvisie

Alhoewel simulaties, clinics en moot courts inmiddels een vast onderdeel zijn van het onderwijsprogramma van rechtenfaculteiten, worden deze vormen bij de Amsterdam Law Practice (ALP) op basis van een specifieke onderwijsvisie gedoceerd. Hierbij staat de ontwikkeling van de professionele identiteit van de student centraal. Cruciaal is dat, naast het toepassen van kennis en leren door te doen, je op basis van inzichten uit de beroepsethiek reflecteert op wat het betekent om een bepaalde juridische rol uit te oefenen voor de maatschappij, voor toekomstige werkgevers, en voor jezelf. 

De Amsterdam Law Practice is genomineerd voor de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2022, dé prijs voor vernieuwend hoger onderwijs.

Voorbeelden van vakken

Ons juridisch ervaringsonderwijs is inmiddels terug te vinden in meer dan 30 vakken, verdeeld over de verschillende opleidingen. Elke masterstudent kan in principe een ALP-vak volgen: binnen de opleiding zelf (alleen toegankelijk voor studenten uit het desbetreffende masterprogramma) of op facultair niveau (toegankelijk voor studenten uit alle masteropleidingen). ALP-vakken kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Clinics: een voorbeeld van een vak dat toegankelijk is voor studenten van alle masters is het vak Amsterdam Law Clinics. Hier werk je in opdracht van cliënten, zoals ngo’s, aan echte zaken van algemeen belang. Je werkt bijvoorbeeld mee aan rechtszaken, geeft advies en biedt juridische expertise en ondersteuning. 
  • Law labs: samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven werk je aan innovatieve oplossingen van juridische (maatschappelijke) problemen. Een goed voorbeeld is het vak Justice Entrepreneurship waar je leert om een innovatieve oplossing te bedenken en te ontwikkelen voor een bestaand juridisch probleem. Het vak kreeg in 2021 de Gouden Zandloper Innovative Legal Education Award. Andere voorbeelden zijn Legal Tech Lab voor studenten Privaatrecht en Arbeidsrecht en Information Law & Policy Lab voor studenten Informatierecht. 
  • Simulaties: in deze vakken neem je de rol aan van jurist in hypothetische scenario’s, bijvoorbeeld als adviseur van een bedrijf of regering. Je leert om juridisch te argumenteren en debatteren. Ook schrijf je processtukken en geef je mondelinge adviezen. Voorbeelden van vakken met simulaties zijn Practising International LawPracticum Privaatrechtelijke rechtspraktijk en Tax Treaty Negotiation.
  • Mootcourts: studenten ontwikkelen hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden in een nagebootste rechtszaak, waarbij ze de rol van advocaat, officier van justitie of rechter aannemen. Pleiten en debatteren staan hier centraal. Voorbeelden zijn Oefenrechtbank Strafrecht en Arbeidsrecht Moot Court.
  • Stages: anders dan bij een clinic vindt de begeleiding van de stages plaats op de stageplek. Studenten worden vanuit de opleiding ondersteund via colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek. De stage wordt tijdens deze colleges benaderd als een reflectieve praktijk.
  • Rechtswinkels: de rechtswinkels werken als rechtshulpbureau en staan op pro bono-basis individuele cliënten bij. Je zet je in voor externe partijen en werkt aan echte zaken. Met het werk in de rechtswinkels kunnen je als bachelorstudent studiepunten verdienen door het volgen van het speciaal ingerichte keuzevak Clinic Rechtshulpverlening, waarin aandacht wordt besteed aan professionele verantwoordelijkheid in werken met cliënten, gespreksvaardigheden en beroepsethische kwesties. 

Hoe meld je je aan?

In het studieprogramma van een masteropleiding staat vermeld welke ALP-vakken er worden aangeboden. In de Studiegids vind je bij de betreffende vakken meer informatie over de aanmelding.

Vragen?

Neem als je vragen hebt contact op met Rosa Lokin-Möhrlein, Coördinator Amsterdam Law Practice, r.mohrlein@uva.nl.

Samenwerking met het ALCPA

Het Amsterdam Center for the Legal Profession and Access to Justice (ACLPA) biedt een ondersteunende en wetenschappelijke basis op het gebied van beroepsethiek en reflectie binnen ervaringsonderwijs. Zo verzorgen medewerkers van het centrum inhoudelijke (gast)colleges.