Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Civiel effect

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Om toegang te krijgen tot de juridische togaberoepen en de daarop gerichte beroepsopleidingen heb je 'civiel effect' nodig. De meeste juridische masters aan de UvA beschikken over civiel effect.

Vereiste diplomering civiel effect

Om toegang te krijgen tot de juridische togaberoepen en de daarop gerichte beroepsopleidingen moet je volgens het Convenant inzake civiel effect in het bezit zijn van:

 • een juridisch bachelordiploma behaald aan een Nederlandse universiteit in combinatie met een juridisch masterdiploma behaald aan een Nederlandse universiteit, of
 • een doctoraalexamen Nederlands recht, Fiscaal recht, Notarieel recht of Internationaal recht behaald aan een Nederlandse universiteit dat recht geeft op de meesterstitel, of
 • een bachelordiploma hbo-rechten, afgerond civiel effect-schakelprogramma Rechten (wo-niveau) en een juridisch masterdiploma behaald aan een Nederlandse universiteit, of
 • het HvA bachelordiploma hbo-rechten met afgerond wetenschappelijk excellentieprogramma en een juridisch masterdiploma behaald aan een Nederlandse universiteit.

Verklaring civiel effect

Om in aanmerking te komen voor een verklaring civiel effect van de rechtenfaculteit van de UvA, moet het bovengenoemde diploma in ieder geval de volgende vakken uit het UvA bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid bevatten:

Rechtsgebied: Vereiste onderdelen:
Privaatrecht

Inleiding privaatrecht (jaar 1 - 6 EC)

Burgerlijk procesrecht (jaar 3 – 6 EC)

Personen- en Familierecht (jaar 1 – 6 EC)

Goederenrecht (jaar 2 – 6 EC)

Contractenrecht (jaar 2 – 6 EC)

Aansprakelijkheidsrecht (jaar 2 – 6 EC)

Ondernemingsrecht (jaar 3 – 6 EC)

Insolventierecht en zekerheid (jaar 3 – 6 EC

Strafrecht

Inleiding Strafrecht (jaar 1 – 6 EC)

Formeel strafrecht (jaar 2 – 6 EC)

Materieel strafrecht (jaar 2 – 6 EC)

Staats- en bestuursrecht

 

Inleiding bestuursrecht (jaar 1 – 3 EC)

Bestuursprocesrecht (jaar 2 – 6 EC) 

Bestuursrecht (jaar 2 – 6 EC)

Constitutioneel recht (jaar 1 – 6 EC)

Internationaal en Europees Recht

Internationaal publiekrecht (jaar 2- 6 EC)

Europees recht (jaar 1 – 9 EC)

Voor studenten die voor het academisch jaar 2017-2018 zijn begonnen met vakken van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid is de overgangsregeling naar het nieuwe curriculum 2017 van toepassing.

Daarnaast geldt dat in het juridische masterprogramma voor minimaal 10 EC één of meer verdiepend(e) vak(ken) op het terrein van het Nederlandse privaatrecht, strafrecht, staats- en bestuursrecht of Europees recht is opgenomen. Sinds 2020 kan positief internationaal publiekrecht ook deel uitmaken van deze 10 EC.

Alle juridische masterprogramma’s van onze faculteit voldoen standaard aan de voorwaarden voor civiel effect.

Verklaring civiel effect aanvragen

De Nederlandse faculteit waar je je juridische masteropleiding hebt afgerond, is de faculteit die een verklaring civiel effect verstrekt. Hoe je een verklaring civiel effect aanvraagt, hangt af van je vooropleiding. 

 • Bachelor aan de UvA
  • Rechtsgeleerdheid

  Indien je een bachelor Rechtsgeleerdheid afrondt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, bevat je diplomasupplement een verklaring die inhoudt dat je bachelordiploma in combinatie met je masterdiploma civiel effect oplevert. Dit geldt ook voor studenten die het civiel-effectprogramma PPLE/AUC hebben afgerond.

  • Fiscaal of Notarieel recht

  Heb je bij de UvA zowel de bachelor Fiscaal of Notarieel recht behaald als een juridische master, en voldoe je aan de bovengenoemde vakkeneis, dan kun je een verklaring civiel effect aanvragen per e-mail bij de Examencommissie van de FdR.

 • Bachelor hbo-rechten

  Indien je:

  • een bachelordiploma hbo-rechten, het civiel effectprogramma van de OU/UvA en een juridisch masterdiploma aan de UvA, of
  • het HvA bachelordiploma hbo-rechten met afgerond wetenschappelijk excellentieprogramma en een juridisch masterdiploma aan de UvA

  hebt behaald, voldoe je eveneens aan de vereisten van het Convenant inzake civiel effect en kun je per e-mail een verklaring civiel effect aanvragen bij de Examencommissie van de FdR.

 • Juridische bachelor elders behaald

  Heb je de juridische bachelor elders in Nederland afgerond en bij de UvA de juridische master behaald, dan vraag je eerst een voortgangsverklaring civiel effect aan bij de instelling waar je je bachelordiploma hebt afgerond. In deze verklaring staat welke vakken je nog moet halen voor het verkrijgen van civiel effect. Een gewaarmerkte hardcopy van deze verklaring dien je samen met een gewaarmerkte hardcopy van je bachelordiploma plus cijferlijst, met een begeleidende brief, op te sturen naar de Examencommissie van de FdR. Pas als je de openstaande vakken aan onze faculteit of, na goedkeuring van de Examencommissie, elders hebt behaald, kan een 'verklaring civiel effect' worden afgegeven.

  Let op: tijdens de huidige situatie waarin er veel thuis wordt gewerkt vanwege corona, dienen bovenstaande documenten digitaal te worden aangeleverd. Dit kan op de volgende manier:

  • Voortgangsverklaring Civiel Effect: zorg ervoor dat de Voortgangsverklaring rechtstreeks door de universiteit waar het bachelordiploma is behaald wordt verzonden naar: Examencommissie-fdr@uva.nl.
  • Diploma: download in het diplomaregister van DUO een digitaal uittreksel, PDF-document met certificaat, van je diploma. Stuur dit uittreksel tezamen met de cijferlijst en/of diplomasupplement, met een begeleidende mail, naar: Examencommissie-fdr@uva.nl
  • Cijferlijst en/of diplomasupplement: een eigen scan volstaat. Stuur de cijferlijst en/of diplomasupplement tezamen met het uittreksel uit het diplomaregister, met een begeleidende mail, naar: Examencommissie-fdr@uva.nl.

  Heb je je juridische opleiding in het buitenland behaald, kijk dan op de site van de Nederlandse orde van advocaten wat je mogelijkheden zijn. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de Examencommissie.

   

   

   

Vragen?

Wil je een verklaring civiel effect aanvragen? Neem dan contact op met de Examencommissie. Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de studieadviseurs.

Studente in rechtbank