Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Aangepast beleid vak Stage/Internship

Vanwege de Coronacrisis is er een aangepast beleid opgesteld voor studenten die het mastervak ‘Stage/Internship’ volgen en/of een stage hebben gepland.

Vanwege de maatregelen die worden genomen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) gelden de volgende bepalingen:

  • Zo lang het advies van de regering is om thuis te werken, geldt er een uitzondering wat betreft de eis dat 140 uren op locatie stage moet worden gelopen. Om geen afbreuk te doen aan de leerdoelen van het vak Stage is besloten dat:
    • een aanvullend toetsingscriterium voor de goedkeuring van stages gehanteerd wordt. Stagiairs dienen, ook in coronatijd, in staat gesteld te worden om online besprekingen bij te wonen, om direct (online) contact te hebben met cliënten en collega’s en om (online) sociale activiteiten bij te wonen, zodat het mogelijk is om professionals in hun rol te kunnen observeren en daarop te kunnen reflecteren. Stageverleners dienen op het aanmeldformulier in een paar zinnen te omschrijven op welke manier zij denken hieraan te kunnen voldoen.
    • studenten in het tussentijds verslag informatie moeten verschaffen over de ontvangen begeleiding op de stagelocatie, in het bijzonder in het kader van thuiswerken
    • studenten een extra vraag moeten beantwoorden in het eindverslag over de invloed van thuiswerken op de stage als zodanig en meer in het bijzonder op de cliënt-relatie, het onderlinge (collegiale) vertrouwen en de communicatie.
    • stageverleners op het evaluatieformulier dienen aan te geven op welke wijze de stagiair bij de organisatie betrokken is geweest, ondanks het werken op afstand
  • Stages in het buitenland worden nog steeds ontraden. Toestemming kan alleen worden verleend indien er sprake is van een positief reisadvies voor het betreffende land waar de stage plaatsvindt (code groen of geel) en er binnen het betreffende land geen nadere binnenlandse restricties op reisbewegingen van kracht zijn. Als je bent terug gegaan naar het land van je herkomst met code oranje (en deze code oranje uitsluitend geldt in verband met COVID-19 maatregelen) en je in je woonplaats een stage of onderzoeksproject hebt gevonden, kan toestemming worden verleend mits je aannemelijk kunt maken dat de reisbewegingen of werkzaamheden niet conflicteren met lokale COVID-19 regelgeving. Toestemming voor buitenlandse stages kan enkel worden verleend na overleg over de mogelijke consequenties en nadat je de UvA expliciet hebt gevrijwaard van de zorgplicht en alle mogelijke schade en claims van derden. De UvA kan namelijk in de voornoemde gevallen niet aan haar zorgplicht voldoen.