Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Voorzieningen

voor studenten met een functiebeperking of dyslexie

Als je een functiebeperking of dyslexie hebt, kun je soms in aanmerking komen voor een tentamenvoorziening. Een belangrijke voorwaarde is dat de tentamenvoorziening noodzakelijk is en niet in strijd mag zijn met de eindtermen van de opleiding.

Wanneer kom je in aanmerking voor een voorziening?

Om een voorziening aan te kunnen vragen, is bewijs van de functiebeperking of dyslexie vereist.

In geval van:

  • Mobiele of zintuigelijke functiebeperking: een verklaring van huisarts of specialist waarin staat in hoeverre jouw functiebeperking de studie beïnvloedt, of uitdraai van het medisch dossier
  • Psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld ADHD, Autisme): een onderzoeksverslag van een psychiater of een onderzoeksverslag van GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd)
  • Dyslexie en dyscalculie: een onderzoeksverslag van GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd), klinisch psycholoog (KP), psycholoog met Kinder- en Jeugdregistratie van het NIP (K&J-NIP geregistreerd) of een orthopedagoog-generalist (NVO-geregistreerd).

Let op: de UvA kan afwijken van adviezen voor voorzieningen, die door deskundigen of andere onderwijsinstellingen zijn gegeven.

Vraag een voorziening tijdig aan!

Vraag een voorziening minimaal 6 weken voordat je een toets of tentamen hebt aan. In geval van aanpassingen bij het onderwijs vraag je de voorziening(en) ruim voor aanvang van de studie aan. Wanneer je een voorziening niet op tijd aanvraagt, kan de opleiding de voorziening niet realiseren.

Hoe vraag je een voorziening aan?

Voor het aanvragen van een tentamen- of andere voorziening maak je een afspraak met een studentendecaan. Dit kan via een doorverwijzing van de studieadviseur of rechtstreeks. De studentendecaan geeft, op basis van je aangeleverde verklaring of dyslexierapport, advies aan de opleiding over het soort voorziening(en) en de geldigheidsduur van het advies.

N.B. heb je dyslexie, bekijk dan ons filmpje via de volgende link. In geval van dyslexie hoef je voor het aanvragen van extra tentamentijd geen afspraak te maken. Het uploaden van je dyslexierapport volstaat. Ga hiervoor naar onze pagina over dyslexie.

Mogelijke voorzieningen

Voorbeelden van tentamenvoorzieningen

  1. Extra tentamentijd
  2. Laptop (alleen bij motorische functiebeperkingen en in overleg met de opleiding)
  3. Andere voorzieningen, afhankelijk van de beperking en noodzaak (in overleg met de opleiding)

Voorbeelden van overige voorzieningen

  1. Spraakherkenningssoftware in de Universiteitsbibliotheek
  2. Omzetting boeken in een pdf-bestand

Mogelijkheden voor financiële voorzieningen zijn

  1. Compensatie bij studievertraging
  2. Studietoeslag. In sommige gevallen is het mogelijk om een studietoeslag aan te vragen via de gemeente waarin je woont. Voor Amsterdam vind je hierover informatie via de website van de gemeente. Deze studietoeslag is bedoeld voor studenten met een functiebeperking die niet of beperkt kunnen werken.

Toegankelijkheid (college)zalen

Bekijk het overzicht van (college)zalen (pdf, 5 p.) binnen de UvA die toegankelijk zijn voor studenten met een mobiliteitsbeperking. (Let wel: deze lijst is nog niet up to date. Neem contact op met een studentendecaan, indien je hier vragen over hebt.)

Voorzieningen Universiteitsbibliotheek en Library Learning Centre

Tentamenvoorzieningen per faculteit

Voor het realiseren van de voorziening kunnen per faculteit/opleiding nadere bepalingen gelden. Hieronder vind je via de link naar jouw faculteit(en) de specifieke bepalingen die gelden bij de opleiding(en) die jij volgt. Lees deze informatie goed, zodat je tijdig weet hoe de voorziening geregeld wordt.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Geesteswetenschappen

Faculteit Geneeskunde

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)