Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Lerarenopleiding
Frans (Educatie en communicatie)
Opslaan in favorieten

Studieprogramma

Opbouw master

Het programma heeft een studielast van 120 EC:

  • 24 EC kernmodules op vakinhoud
  • 18 EC kernmodules gericht op vakdidactiek en pedagogiek
  • 12 EC toegesneden op integratie van vakinhoud en praktijk
  • 30 EC stage
  • 15 EC keuzeruimte
  • 21 EC scriptie

Kernvakken

In het eerste studiejaar volg je zowel taal-, letter- en cultuurkundige vakken in de Franse taal en cultuur als pedagogische en (vak)didactische vakken. In het tweede jaar heb je de vrijheid om je in één of meer van deze domeinen te specialiseren. Je kunt er ook voor kiezen om je educatieve expertise juist te verbreden naar andere contexten, zoals volwassenenonderwijs of bij een educatieve sectie in het museum of een bedrijf in het buitenland.

Inspiratie, innovatie en intervisie

Gedurende het hele programma volg je het inspiratie-, innovatie- en intervisietraject. Dit traject is opgebouwd uit bijeenkomsten met inspirerende professionals, individuele planningsgesprekken, reflectieopdrachten en intervisiesessies. Alle studenten uit een groep zitten het hele traject bij elkaar.

Profileringsruimte

In het tweede jaar heb je profileringsruimte (15 EC) waarin je zelf kunt kiezen waar jij in je leertraject de nadruk op wilt leggen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een korte stage in een museum, bij een educatieve uitgeverij of in het buitenland. Je kunt ook kiezen voor het keuzevak Literature and Education: Cultural Literacies, dat de relatie tussen taal- en cultuurstudies in een bredere educatieve context onderzoekt. Daarnaast is het mogelijk om je pedagogisch, taal- of cultuurkundig verder te ontwikkelen. Je mag zelf kiezen waar je vakken volgt (bijvoorbeeld aan een andere faculteit of universiteit).

Tutoraat

Per jaar zullen er 2 tot 3 tutorbijeenkomsten worden georganiseerd. Hierin kunnen allerlei zaken worden besproken die te maken hebben met de opleiding en de stage. Je kunt altijd terecht bij een tutor voor een gesprek.

Onderwijspraktijk/Stage

Vanaf halverwege het eerste jaar tot aan het einde van de opleiding sta je voor de klas. De gehele stage omvat 840 uur, waarbinnen je ten minste 100 klokuren lesgeeft in het voortgezet onderwijs. De relatief lange stageperiode zorgt ervoor dat jouw vaardigheden goed worden ontwikkeld en je veel ruimte krijgt ervaring in de praktijk op te doen. Je kunt ervoor kiezen om je stage op twee verschillende scholen te doen, zodat je kennis kunt maken met verschillende onderwijstypen en schoolculturen. Naast lesgeven kun je ook betrokken worden bij andere schoolgerelateerde zaken zoals excursies, ouderavonden en individuele begeleiding van leerlingen.

Afstudeertraject

In het vierde semester staat het afstudeertraject centraal en kies je een eigen thema dat je in de onderwijspraktijk en de wetenschappelijke theorie onderzoekt. De scriptie bestaat daarom uit een wetenschappelijk onderzoek en een vertaling naar een praktische toepassing.