Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Een leergang is een verkorte masteropleiding, ingericht voor een specifieke doelgroep.

Kerngegevens van evenement Leergang NT2 en Meertaligheid
Startdatum 4 september 2017
Einddatum 31 juli 2018
NT2

Via de leergang Nederlands als tweede taal kunnen docenten NT2, materiaalontwikkelaars, beleidsmakers of andere belangstellenden die in het bezit zijn van een doctoraal-, master-, bachelor- of hbo-diploma én werkervaring hebben op het gebied van NT2 hun kennis op dit terrein uitbreiden. Leergangstudenten kiezen maximaal drie van de vier vakken die worden aangeboden in de duale master Nederlands als tweede taal. Bij de toelating tot de leergang hanteren wij dezelfde criteria als voor studenten die voor het masterprogramma worden geselecteerd, dat wil zeggen een afgeronde studie, een academisch denk- en werkniveau en een duidelijke motivatie voor het volgen van de leergang.