Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Promovendi Mimi den Uijl en Noor Abdulhussain van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences hebben samen met junior docent Lotte Schreuders van het College of Sciences het Instagram-account SistersinScience_NL opgezet. Hun doel is "een kijkje te geven in het leven van een promovendus of junior docent aan de UvA, en belangrijker nog, stereotypen te doorbreken en anderen te inspireren".

The three sisters in science sitting on stairs
Van links naar rechts: Lotte Schreuders, Mimi den Uijl en Noor Abdulhussain. (Fotomontage door Lotte, Mimi en Noor met inachtneming van coronarestricties).

Het idee voor het Instagram-account ontstond in een discussie tussen Mimi, Lotte en Noor, die bevriend raakten tijdens hun studie scheikunde aan de UvA. Ze bespraken het algemene beeld van een wetenschapper in een lab, dat meestal neerkomt op een blanke man op leeftijd, met gek Einstein-achtig haar. " We stelden vast dat we alle drie toen we jonger waren geen idee hadden wat het eigenlijk inhield om wetenschapper te zijn", zegt Mimi. "Laat staan dat we dachten dat hij of zij ook maar enigszins op ons zou lijken."

De wens groeide om jongere generaties, en in feite iedereen die niet bekend is met de academische wereld, te laten zien dat de wetenschap (en in het bijzonder de chemie) voor iedereen een normaal carrièrepad kan zijn. Met als resultaat dat het trio samen hun Instagram-account begon.

Mimi: "Met Sisters in Science hopen we iedereen te bereiken die interesse heeft in de 'wereld van de wetenschap', om jongeren te inspireren een carrière in de wetenschap na te streven, en om in contact te komen met onze collega-wetenschappers op het platform." Dit alles sluit mooi aan bij het doel van de International Day of Women and Girls in Science van de Verenigde Naties, aanstaande donderdag, 11 februari. Chemici meer zichtbaar maken in het dagelijks leven is een van hun doelen, zegt Mimi: "Je komt ze nauwelijks tegen op sociale media, je ziet ze niet op het nieuws of in films of shows. De afwezigheid van zulke rolmodellen deed ons twijfelen aan onze eigen carrièrekeuze. En af en toe doet het dat nog steeds."

Recente 'Sisters in Science' Instagram post.

Noor Abdulhussain behaalde in 2017 haar masterdiploma Scheikunde aan de UvA. Daarna ging ze als promovendus aan de slag in het STAMP-project gericht op het verkrijgen van een piekcapaciteit van een miljoen in analytische scheidingen in de vloeibare-fase. Vorig jaar kreeg ze media-aandacht met haar inspanningen op het gebied van 3D-printen in de analytische chemie.

Mimi den Uijl behaalde in 2018 haar masterdiploma Scheikunde aan de UvA en is sindsdien promovendus bij het TooCOLD-project. Het project onderzoekt de chemie van licht-geïnduceerde degradatie en zal nieuwe inzichten opleveren om kunstwerken te beschermen, waterzuiveringssystemen te verbeteren en de kwaliteit en veiligheid van voedsel te waarborgen. Vorig jaar deed ze mee aan de strijd om de Spotlight prijs van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, met een 1 minuut durende videopitch van haar onderzoek.

Lotte Schreuders behaalde in 2020 haar masterdiploma Scheikunde aan de UvA en werd vervolgens benoemd tot junior docent aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de UvA. Zij is verbonden aan de track Analytische Chemie van de gecombineerde UvA/VU masteropleiding Scheikunde, waar zij werd aangenomen voor de vernieuwing van het programma en de methoden van het onderwijs. Zij streeft naar hoge onderwijskwaliteit en gelijke kansen voor alle studenten.