Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Om de opwarming van de aarde onder de 2 °C te houden, zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs, moet de samenleving meer investeren in koolstofarme energieopwekking, met name zonne- en windenergie. Dit volgt uit een multimodel-scenariostudie die het internationale ENGAGE-consortium onlangs publiceerde in Environmental Research Letters. Vasthouden aan de huidige nationaal vastgestelde bijdragen voor 2030 zou tot een onomkeerbare opwarming van meer dan 2 °C leiden. Volgens prof. Bob van der Zwaan, hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de Universiteit van Amsterdam, is het huidige decennium van cruciaal belang: "Als we onze acties nu niet opvoeren, raken we achterop bij het beteugelen van de opwarming van de aarde".

Portet Bob van der Zwaan
Bob van der Zwaan is bijzonder hoogleraar Sustainable Energy Technology aan het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences. In zijn dagelijks werk geeft hij leiding aan het Integrated Assessment Modelling (IAM) team bij TNO Energietransitie, dat met het TIAM-ECN model heeft bijgedragen aan de ENGAGE studie. Foto door Dirk Gillissen.

De ENGAGE-studie is gebaseerd op een unieke scenario-ensemble benadering met zeven up-to-date, geïntegreerde evaluatiemodellen. Volgens eerste auteur Christoph Bertram van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK, Duitsland) maakt de onderlinge vergelijking van modellen een ongekend gedetailleerde verkenning van energie-investeringen mogelijk: "We hebben gebruik gemaakt van consistente en geactualiseerde uitgangspunten die recht doen aan de snelle technologische vooruitgang bij de belangrijkste opties voor CO2-emissiereductie. In alle modellen zien we hoe belangrijk het is om in de jaren 2020 koolstofarme elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen tot stand te brengen. Dit decennium zal beslissend zijn voor het halen van de doelstellingen voor wat betreft de opwarming van de aarde, en daarbij is het van cruciaal belang de investeringen in koolstofarme energie op te voeren."

Bob van der Zwaan voegt toe dat de ambitieuze klimaatdoelstellingen vóór 2030 een beslissende reductie van broeikasgasemissies vereisen. "Onze studie toont aan dat de geleidelijke veranderingen zoals die zijn vastgelegd in de nationaal vastgestelde bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs niet voldoende zijn. Het gaat niet lukken om de afgesproken doelstelling te halen om de temperatuurstijging onder de 2 °C te houden, en die overschrijding is onomkeerbaar." Uit het ENGAGE-onderzoek blijkt volgens Van der Zwaan dat investeringen in de elektriciteitssector op korte termijn de grootste impact zullen hebben op het koolstofarm maken van de economie. Dit geldt met name voor zonne- en windenergietechnologie en voor daarmee samenhangende systeemverbeteringen op het gebied van transport, distributie en opslag van elektriciteit. "Volgens de analyse moeten de investeringen in zonne- en windenergie wellicht met een factor 4 worden opgeschaald ten opzichte van het huidige niveau."

Het ENGAGE-consortium wordt ondersteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. Het bestaat uit onderzoekers van 16 Europese instellingen, waaronder TNO Energietransitie (Amsterdam), de Universiteit van Amsterdam, PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Den Haag) en het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht).

Publicatie details

Christoph Bertram, Keywan Riahi, Jérôme Hilaire, Valentina Bosetti, Laurent Drouet, Oliver Fricko, Aman Malik, Larissa Pupo Nogueira, Bob van der Zwaan, Bas van Ruijven, Detlef van Vuuren, Matthias Weitzel, Francesco Dalla Longa, Harmen-Sytze de Boer, Johannes Emmerling, Florian Fosse, Kostas Fragkiadakis, Mathijs Harmsen, Kimon Keramidas, Paul Natsuo Kishimoto, Elmar Kriegler, Volker Krey, Leonidas Paroussos, Deger Saygin, Zoi Vrontisi and Gunnar Luderer: Energy system developments and investments in the decisive decade for the Paris Agreement goals. Environ. Res. Lett. 16 (2021) 074020. DOI: 10.1088/1748-9326/ac09ae